วันที่
     
     
 
วิสัยทัศน์... บริการเป็นเลิศ เป้าหมายชัดเจน โปร่งใสตรวจสอบได้ สามัคคีทีมงานคือพลัง มีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ติดต่อสายตรงได้ที่ ๐-๕๓๑๑-๒๖๙๔ ต่อ ๑๑๓ โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๗๙๙ หรือ rtcgm@treasury.go.th
   
นายอภิชา ประสงค์ธรรม
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
rtcgm@treasury.go.th
๐๕๓-๑๑๒๖๙๔
ข่าวประชาสัมพันธ์...
 
2 มกราคม 2557 
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557
5 พฤศจิกายน 2556 
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและคุณภาพชีวิตในการทำงานงานสำหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เข้ามาศึกษาดูงาน ในวันอังคารที่ ๕ พ.ย. ๕๖
1 พฤศจิกายน 2556 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
31 ตุลาคม 2556 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
28 ตุลาคม 2556 
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อ่านต่อ
 
ภาพเกี่ยวกับจังหวัด...
 
ภาพข่าว...
2 มกราคม 2557

-สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557 อ่านต่อWeb Mail

Web
กรมธนารักษ์

Admin
You are visitor no. 5188 . Best view with IE 6 up at 800x600 pixels
Copyright @ 2003 THE TREASURY DEPARTMENT, All rights Reserved.
Contact Us : webmaster@treasury.go.th Last update 16/08/2004